Przejdź do formularza

Szanowni Państwo,

Zespół Roboczy d.s. Planowania Przestrzennego zaprasza na spotkanie on-line w dniu 27 sierpnia. Spotkanie planowane jest na platformie VMS w godzinach 13.00-15.30, logowanie od 12.30.

Jest to pierwsze spotkanie Zespołu Roboczego po podjęciu uchwały przez Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych o powołaniu Zespołu.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności rząd zobowiązał się do uporządkowania prawodawstwa dotyczącego planowania przestrzennego. Przewidziane są środki na to działanie. Celem powołania Zespołu Roboczego d.s. Planowania Przestrzennego będzie włączenie się w ten proces, m.in. poprzez przygotowanie i realizację konsultacji planowanych rozwiązań. Za szczególnie ważne uznajemy poprowadzenie procesu edukacji w tym temacie.

Działalność Zespołu Roboczego d.s. Planowania Przestrzennego będzie praktycznym przejawem uczestnictwa organizacji pozarządowych w dążeniu do budowania sprawnego państwa. 

W programie przewidujemy:

1. Wystąpienie Przedstawiciela/ki OFOP

2. Wystąpienie Przedstawiciela/ki organizacji współtworzących ZRdsPP - Federacji Inicjatyw Oświatowych, Fundacji Civis Polonus, Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundacji Szkoła z Klasą i WWF Polska

3. Wystąpienie Przedstawiciela/ki Samorządów

4. Wypowiedzi wprowadzające - planowanie przestrzenne i urbanistyka - Andrzej Olbrysz, Gmina Lesznowola, Jacek Koziński, Dworek Polski, prof. Igor Zachariasz, Uniwersytet Ekonomiczny Kraków

5. Wypowiedzi Uczestników

Prowadząca - Alina Kozińska-Bałdyga, FIO

 


DATA: 27.08.2021r. o godzinie 13.00 - 15.30
Miejsce: Platforma VMS - NOT Informatyka

Link do spotkania zostanie wysłany po rejestracji.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY